Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια από τη θεμελίωση του Ι.Ν.

Εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια από τη θεμελίωση του Ι.Ν.


Λαμπρή υποδοχή της Τίμιας Ζώνης και της εικόνας της Παναγιάς της Θεραπεύτριας 
στον Ι.Ν Αγίας Σκέπης, στις Εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια από τη θεμελίωση του Ι.Ν.