Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2012

Εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια από τη θεμελίωση του Ι.Ν.

Εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια από τη θεμελίωση του Ι.Ν.


Λαμπρή υποδοχή της Τίμιας Ζώνης και της εικόνας της Παναγιάς της Θεραπεύτριας 
στον Ι.Ν Αγίας Σκέπης, στις Εκδηλώσεις για τα 40 χρόνια από τη θεμελίωση του Ι.Ν.


Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Χριστός Ανέστη

Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασιν, ζωήν χαρισάμενος.

«Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός καί δοξάσατε Χριστόν τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν»

«Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός καί δοξάσατε Χριστόν τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν»


Παρασκευή, 13 Απριλίου 2012

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.

Ιερός Ναός Αγίας Σκέπης Πτολεμαΐδας.
"Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο εν ύδασι την γην κρεμάσας.
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, ο των αγγέλων βασιλεύς.
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις.
Ράπισμα κατεδέξατο, ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ.
Ήλοις προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας.
Λόγχη εκεντήθη, ο υιός της Παρθένου.
Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ.
Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασην"Μ. Πέμπτη
12 Απριλίου 2012